USŁUGI

Sprawdź

NASZE OFERTY

Oferta dla medycyny

Administracja systemami obsługi NZOZ

Wdrażanie i administracja systemami Microsoft oraz domeną Microsoft Windows

Projektowanie, wykonanie i zarządzanie sieciami komputerowymi

Wdrażanie systemów Bezpieczeństwa Informacji

Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

Projektowanie i instalacja sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji elektrycznych, monitoringu i telefonicznych)

Wdrażanie systemów IPS/IDS

Oferta dla podmiotów publicznych

Administracja systemami zarządzalnymi

- Ewidencja Ludności i USC - źródło (wcześniej ZMOKU), Elud, Mieszkańcy

- Podatki

- Księgowość - Bestia, SJO Bestia, fk, homebankingi

- Śmieci

- Grunty

- Geodezja

- Systemy kadrowo płacowe

- Systemy Fakturowania

- Systemy kasowe

- Systemy GIS

Znajomość zamówień publicznych

Wdrażanie elektronicznych obiegów dokumentów

Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

Projektowanie i instalacja sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji elektrycznych, monitoringu i telefonicznych)

Wdrażanie systemów IPS/IDS

Firmy

Wdrażanie Wirtualizacji Serwerów

Wdrażanie rozwiązań Obiektów Zasad Grupy Microsoft (GPO - Domena Windows)

Integracja systemów

ERP

Projektowanie i instalacja sieci komputerowych z gwarancją na 25 lat (możliwość wykonania dodatkowo instalacji el, monitoringu i tel.)

Wdrażanie systemów IPS/IDS

Kompleksowa administracja systemami w organizacji w roli Administratora Systemów Informatycznych

Znajomość:

Ustaw o Ochronie Danych Osobowych, RODO

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

ISO 27001 certyfikaty jako audytorzy

Pełna obsługa jednostek podległych

GOPS/MOPS - Jesteśmy Partnerem Firmy Sygnity od 2002 r, współpraca z Urzędem Wojewódzkim

Świetlic

Szkoły (znajomość SIO obu wersji)

KONTAKT Skontaktuj się z nami